Nieuw bestuurslid gezocht!


Nieuw bestuurslid gezocht…..Wil jij een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Amasiko


Let the Childre
n Play (LCP) is een Nederlandse organisatie gevestigd in de Gemeente Zundert, die zich inzet voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden in Oeganda, een land in Afrika wat door het regime van Idi Amin verschrikkelijk heeft geleden. Voor meer informatie... over ons project en missie en visie verwijzen wij graag naar www.letthechildrenplay.nl en http://www.amasiko.org/nl/26-basisschool 

 Nursery en Primary Greenschool te Oeganda? Dan is dit jouw kans!!

Het bestuur bestaat momenteel uit 4 vrijwillige leden en vergadert minimaal 6x per jaar. Het bestuur opereert als een zeer betrokken bestuur. Uitgangspunt voor de samenstelling van het bestuur van LCP is dat de kennis, ervaring en netwerk van de verschillende bestuursleden elkaar aanvullen. Bestuursleden brengen nieuwe en verfrissende ideeën/inzichten aan, die constructief bijdragen aan het behalen van de doelen van de organisatie. Het is van belang dat men zich thuis voelt in een kleine, gepassioneerde organisatie met grote dromen. Heb jij interesse? Stuur je motivatie naar letthechildrenplay@hotmail.nl

Let the Children Play is een organisatie die door de belastingdienst is aangemerkt als ANBI (nr. 8204 99 237) waardoor giften aftrekbaar zijn en over giften geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.

Giften zijn welkom op NL56 RABO  0105 2732 44

BEDANKT VOOR UW BEZOEK!!

Aanmaak datum: zaterdag 07 juni 2014 14:34:28

Laatste wijziging: zondag 29 mei 2016 17:51:43

Komende activiteiten

Op 11 december 2016 organiseren wij weer de gezellige snertloop!
Er zijn geen toekomstige evenementen.

Like

Like deze website op Facebook!